O ateljeu

Škola slikanja

 
Škola slikanja za decu

Škola slikanja - priprema za upis

 
Škola slikanja - za hobiste

 
Prodajna galerija

 
Usluge

 
Izložbe i scenografija

 
Kontakt

 
   
 


Škola slikanja i crtanja za decu je koncipirana tako da kroz igru, zabavu i kretivne ideje u toku rada negujemo i podržavamo njihov svet mašte kroz njihove raznovrsne radove.

Rad sa decom preškolskog i školskog uzrasta zahteva specijalan odnos prema njihovom stvaralaštvu, zato tražimo inspiraciju u najrazličitijim stvarima i iskazujemo je kroz razne tehnike prilagođene dečijem uzrastu. Crtanje bojicama, temperama, kolaž, vajanje glinom, i raznim drugim tehnikama.

Pogledajte plan i program rada u skoli slikanja.....

Plan rada za školsku 2014/2015 godinu

I tromesečje (Septembar - Decembar)

a) Predavanje i rad sa decom na razvoju kreativnosti u umetniku
b) Metodi i slikarski materijali
c) Slikarski mediji: 1. Linija, 2. Tempera, 3. Vodene boje, 4. Pastel
d) Slikarski motivi: 1. Mrtva priroda, 2. Pejsaž, 3. Portret
e) Odlazak u prirodu

II tromesečje (Februar - Jun)

a) Rad na slikarskim medijima: 1. Tempera, 2. Vodene boje, 3. Pastel (Uljani, suvi), 4. Ugalj, 5. Olovka
b) Slikarski motivi: 1. Pejsaž, 2. Mrtva priroda, 3. Akt, 4. Portret
c) Odlazak u prirodu

Časovi odlaska u prirodu kada to vremenski uslovi omogućavaju podrazumevaju direktan rad na objektima u prirodi što omogućava mladom kreativnom umetniku da sagleda objekte u prirodnoj veličini i samim tim omogući svom kreativnom biću da dođe do punog izraza. Važan deo obuke mladog kreativca sastoji se u iznalaženju granice i mogućnosti njegove umetnosti. Mnogo pre nego što njegove osobine postanu očigledne dete koje će biti umetnik može svoje darove da razvije igrajući se. Za svakoga, bio on potencijalni umetnik ili ne, igre su vitalni deo razvojnog procesa. Igre kao što su "Mame i deteta" uče decu nečem iz sveta odraslih. U ovom smislu veliki deo zadovoljstva koje deca imaju u takvim igrama nesvesno dolazi iz njegovog otkrivanja ograničenja i sposobnosti vlastitih ličnosti i upravo u ovom smislu mladi umetnik (dete kreativac) je čovek koji nikad ne prestaje da se igra. Njegov rad je ozbiljan pokušaj da ispita ograničenja i istraži mogućnosti svoje umetnosti. Zato želim da pomognem mladim kreativcima (budućim umetnicima) u tome. Moj program je na nivou akademske nastave i zato mislim da je veoma koristan i dobar.

LIKOVNI ATELJE

Program

Cilj:
- susret i saradnja predškolske dece u likovnom izražavanju i stvaralaštvu
- razvijanje likovne kulture putem poseta galerijama, muzejima; saradnja sa likovnim ateljeom
- razvijanje radionica: "Likovni atelje"
- razvijanje tema, priča sa likovnim sadržajima

Zadaci: upoznavanje dece sa likovnim materijalom, tehnikama; stvaranje uslova za interakciju dece i dece i odraslih (saradnja, podrška, razmena, dopunjavanje), za maštanje i stvaralaštvo

Igre bojom

-upoznavanje:
boja - različite situacije i materijal - šetnja, organizovana aktivnost.
podloge - vlažan papir i tuš; štirk u boji i češalj; papir različitog kvaliteta; platno; šmirgl papir i kreda
alat - grančice, četke, probušene konzerve, sunđer, krede u boji, peruške, kanap, klikeri, valjci, federi, griz... Voštane boje, tempere, drvene boje...

Otiskivanje

podloge: papir, testo, glinamol
alat: različiti hrapavi predmeti, kockice, dugmići, krompir

Kolaž

krpice, papir, razglednice, fotografije, kanapi...

Prva radionica - "Šta mogu moje ruke"
-uvod: deca se upoznaju predstavljajući se imenom i u vazduhu napisu, našaraju svoje ime.design by 2008